RAINWISE

Chương Trình Hoàn Tiền Lại Để Lắp Đặt Hệ Thống Bồn Chứa Nước Mưa và Vườn Thoát Nước Mưa

RainWise là một chương trình hoàn tiền lại giúp đỡ các chủ nhà quản lý nước mưa bằng cách lắp đặt các bồn chứa nước mưa và/hoặc vườn thoát nước mưa trong khu gia cư. Cách này ngăn chặn tình trạng ngập lụt, bổ sung thêm cảnh quan đẹp mắt và có thể cấp nước để tưới tiêu vào mùa hè. Để được chương trình hoàn tiền lại, quý vị phải hội đủ điều kiện là sinh sống ở lưu vực có đường ống dòng chảy tràn xả kết hợp (combined sewer overflow, CSO).

Quy Trình Chương Trình RainWise Hoàn Tiền Lại

Chương Trình RainWise hỗ trợ tiền hoàn lại chi trả cho hầu hết hoặc toàn bộ chi phí để lắp đặt hệ thống bồn chứa nước mưa và/hoặc vườn thoát nước mưa trên bất động sản của quý vị. Để được chương trình hoàn tiền lại, quý vị phải hội đủ điều kiện là sinh sống ở lưu vực có đường ống dòng chảy tràn xả kết hợp (combined sewer overflow, CSO) và làm việc với một nhà thầu được RainWise đào tạo. Mức tiền hoàn lại có thể lên đến $4,00 cho mỗi foot vuông dòng chảy nước mưa từ mái nhà được thu thập vào hệ thống RainWise. Hãy tư vấn với nhà thầu về những gì quý vị có thể thực hiện trên bất động sản của mình và các cách để được tiền hoàn lại tối đa. Chương trình RainWise hoàn tiền lại trung bình cho mỗi căn nhà là khoảng $4.000.

Tìm hiểu thêm

Chương Trình RainWise và Sự Tham Gia Của Quý Vị

Hãy tìm hiểu về cách quý vị có thể góp một phần trong việc bảo vệ sông, hồ, lạch, và suối trong thành phố Seattle của chúng ta sạch sẽ hơn và lành mạnh hơn thông qua chương trình RainWise!

 

 

Bồn Chứa Nước Mưa

Bồn chứa nước mưa là một chiếc bể lớn đặt nổi trên mặt đất, giống như một thùng chứa nước mưa khổng lồ, được dùng để thu gom nước từ trên mái nhà. Các bồn chứa của RainWise từ từ xả ra nước gom được vào cống thoát nước mưa để giúp giảm nước mưa và nước thải trong đường ống dòng chảy tràn xả kết hợp xả ra chất ô nhiễm vào đường thủy của chúng ta.

Tìm hiểu thêm

Vườn Thoát Nước Mưa

Vườn thoát nước mưa là một phần đất trũng nông có chứa đất tơi xốp và nhiều giống cây trồng. Vườn thoát nước mưa gom nước từ máng dẫn nước mưa trên mái nhà và để nước từ từ ngấm xuống đất.

Tìm hiểu thêm

Quý vị đang tìm thêm thông tin về RainWise?

Vui lòng chuyển đến mục Công Cụ & Tài Nguyên để xem các tờ rơi thông tin về chương trình, thông tin về hội thảo trực tuyến, trợ cấp tiền hoàn lại và nhiều nội dung khác!

Mái Nhà Lớn: Không Chỉ Cho Nhà Ở

Chúng tôi khuyến khích các trung tâm cộng đồng, tổ chức tôn giáo, tòa nhà căn hộ, cơ sở kinh doanh và các tòa nhà lớn khác cùng tham gia chương trình RainWise. Mái nhà càng lớn thì mức tiền hoàn lại cũng càng cao để giúp cho Puget Sound và đường thủy xung quanh được sạch đẹp.

Tìm hiểu thêm

Sau khi lắp đặt hệ thống, công việc bảo trì hệ thống hàng năm rất là quan trọng để hệ thống hoạt động tốt. Chúng tôi trông cậy vào hệ thống RainWise của quý vị để ngăn nước mưa ô nhiễm xâm nhập vào đường thủy của chúng ta. RainWise yêu cầu các chủ nhà phải bảo trì hệ thống RainWise ít nhất là 5 năm. Chúng tôi rất quý nếu quý vị giữ gìn và bảo trì hệ thống càng lâu càng tốt.

Tìm hiểu thêm

Quý vị có thắc mắc?

Quý vị không biết tìm dăm bào ở đâu để làm bổi cây? Quý vị có cần trợ giúp về xử lý cây trồng và cỏ dại trong vườn thoát nước mưa không? Quý vị không biết nên tưới nước cho vườn thoát nước mưa mới với tần suất và thời lượng như thếnào không? Hãy liên lạc với Garden Hotline theo số 206-633-0224 hoặc địa chỉ email help@gardenhotline.org

Có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ.

Tìm hiểu thêm